Welkom

Dat gun je elk kind !

 

 

Van harte welkom bij kinderpraktijk Kids 2 Coach in Workum, Friesland. U kunt hier terecht voor individuele begeleiding van uw kind in geval van problemen op sociaal emotioneel gebied. Groepsbegeleiding is ook mogelijk in de vorm van deelnemen aan een Rots en Water training.

 

U kunt bij Kids2Coach terecht voor bijvoorbeeld :

 

verlegenheid en weinig durven

(faal-) angstig zijn

vaak gespannen zijn of piekeren

omgaan met nieuwe gezinssituatie (echtscheiding/adoptie/pleegzorg)

dwars en opstandig zijn

omgaan met moeilijke situaties (rouwverwerking/verhuizing)

zich niet begrepen voelen, verdrietig zijn

moeilijkheden hebben op school op coginitief of sociaal gebied (zoals concentratieproblemen of pestproblemen)

sociale vaardigheden, op een goede manier voor jezelf op leren komen, weerbaarheidstraining, sociale competentie

 

Het gedrag van een kind zegt veel over hoe het zich voelt. Het is belangrijk te erkennen dat achter elk gedrag van een kind, hoe lastig soms ook, een behoefte schuilgaat. Als een kind om wat voor reden dan ook uit balans is, kan kortdurende en oplossingsgerichte coaching uitkomst bieden. Het kind ontwikkelt zelfvertrouwen en alles zal weer makkelijker gaan. Kinderen zijn heel leergierig en zitten vol mogelijkheden en verborgen krachten. Met creativiteit en spel, nieuwsgierigheid en vakkennis in een veilige en prettige omgeving wordt uw kind geholpen gebruik te gaan maken van die

kracht zodat het thuis, op school en in de vrije tijd allemaal weer beter gaat.

 

Specifieke kwaliteiten van Kids2Coach:

 

Is uw kind cognitief hoger begaafd dan kunt u, gezien de expertise als jeugdarts (schoolarts) en ruime ervaring met deze

groep kinderen, heel goed bij mij terecht.

 

Vanuit mijn medische specialisatie als jeugdarts begeleid ik ook met kinderen met chronische problematiek van medische aard

(zoals overgewicht, vage pijnklachten, lichamelijke bijzonderheden, langdurig medicijngebuik) of bijzonderheden op het gebied van Asperger/ASS. Dit soort bijzonderheden kunnen het kind een laag zelfbeeld geven, leiden tot acceptatieproblematiek bij het kind of zijn aanleiding om gepest te worden.

 

Ook ouders zelf kunnen bij mij terecht om van gedachten te wisselen over hoe om te gaan met bepaald gedrag van hun kind en zelf daarin vaardigheden te kunnen ontwikkelen.

 

Welke hulpverleningsmogelijkheden zijn er?

 

Een individueel traject uitgaande van een bepaald doel dat het kind graag wil bereiken.

 

Ook geef ik diverse trainingen in groepsverband, daarover kunt u meer lezen onder het tabblad "Rots en Water".

 

Eens ervaren wat kindercoaching is?

 

Stap dan "aan boord" bij DRIEMAAL SCHEEPSRECHT! Een klein pakket van driemaal een uur kindercoaching samen met uw kind. Heel leuk om cadeau te krijgen of te geven om uw kind weer eens op heel andere wijze te ervaren.

 

Heeft u nog vragen of vraagt u zich af of uw kind gebaat is bij hulp door Kids2Coach? Dan kunt u altijd contact opnemen.

Tot ziens!

 

Hélène van de Vijver-Reenalda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright K2C, 2011