Wie

Dat gun je elk kind !

 

 

Ik ben Hélène van de Vijver-Reenalda, moeder van twee inmiddels volwassen kinderen en al zo'n 8 jaar werkzaam als kindercoach en ruim 18 jaar werkzaam in de jeugdgezondheidszorg.

Vanuit mijn wens om kinderen ook individueel te kunnen begeleiden of behandelen, ben ik tevens kindercoach geworden. De combinatie van jeugdarts en kindercoach is heel constructief. Een kind is tenslotte één uniek geheel van lichaam en geest (holistisch).

 

Het logo van Kids2Coach is gebaseerd op de 7 kleuren van de regenboog, het symbool voor hoop en omdat het altijd weer zo genieten is als de zon met zijn krachtige stralen door de donkere regenbui heenkomt en de prachtige kleuren te zien zijn. Een mooie metafoor voor de kracht die kinderen laten zien bij het overwinnen tegenslagen.

 

In de praktijk werk ik met kind (en ouders) aan zelfstandigheid, zelfvertrouwen en enthousiasmeren om creativiteit, humor en durf in te zetten bij het leren van nieuwe vaardigheden. Ik coach kinderen met een oplossingsgerichte werkwijze, ga uit van het heden en de wensen voor de toekomst. Ik ben geen therapeut.

 

Het is fantastisch om te zien dat met goede luistervaardigheden, gespreks-technieken en diverse methodes, een kind kan gaan inzien waar zijn of haar kracht ligt. En zo verbeteren ook zelfvertrouwen en zelfbeeld, wat het knelpunt ook is. Voor u als ouder is het belangrijk te beseffen dat het kind het nooit helemaal alleen kan. Een kind wordt extra gestimuleerd als de omgeving laat merken dat het kind vast zal slagen in het behalen van het doel. Ook anderen zoals oma of opa, de juf of de meester zijn belangrijke hulpbronnen.

 

Tijdens een coachuur kunnen we kleien, tekenen, schilderen, of knutselen, en ontdekken we samen vaardigheden, oplossingen en nieuwe mogelijkheden. Op de zandtafel situaties naspelen, stevig leren staan (gronden) en leren hoe te ontspannen, vinden kinderen altijd leuk en leerzaam.

 

Ook geef ik kinderen altijd Rots en Water ervaringen mee in een coachingstraject. Het kind kan zichzelf helpen doorsterk te staan, en actief ademkracht in te zetten om zo weer rustig te worden. Kinderen krijgen weer zelfvertrouwen want ze merken dat ze weer de controle krijgen over zichzelf in plaats van in huilen uit te barsten of driftig om zich heen te slaan. Zo kan een kind zich (sociaal) competenter gaan voelen.

 

En tot slot helpen onze honden ook vaak mee in een coachingstraject.

Samen met een hond speuren, opdrachtjes geven, zelf een hondenpuzzel leren maken, of aaien en borstelen kan heel ondersteunend zijn in het coachingstraject. Veel kinderen en hun ouders koesteren warme herinneringen aan onze fantastische hond Roos, een golden retriever, die jarenlang kinderen heeft geholpen bij coaching en op scholen om kinderen te leren met honden om te gaan. Onze huidige honden Hiske en Sita zullen waardige opvolgers zijn van Roos. Zij helpen ook om angst voor honden te doen afnemen of zelfs geheel te overwinnen in een individueel en zorgvuldig met u afgesproken cachingstraject.

 

 

In geval van een allergie voor hondenharen, zal ik met u een vervangende lokatie kunnen afspreken.