WelkomZeer ervaren kindercoach Hélène van de Vijver heet u van harte welkom bij kinderpraktijk Kids 2 Coach in Workum, Friesland. Individuele coaching van kind en ouder(s) bij hulpvragen op sociaal emotioneel gebied. Bedoeld voor kinderen in de basisschoolleeftijd.


U kunt dan denken aan bijvoorbeeld :


weerbaarheid en sociale vaardigheden 

(faal-) angstig zijn, verlegen zijn

gespannen zijn

moeite hebben met tegenslagen

nog weinig zelfbeheersing hebben (snel boos zijn, of een huilbui krijgen)

moeite hebben om voor jezelf op te komen

moeite hebben met taakgericht zijn/concentratie

angst hebben voor hondenU


Kids2Coach helpt bij verbeteren van :

# zelfbeheersing

# zelfvertrouwen

# zelfkennis

# zelfredzaamheid


Kinderen zijn heel leergierig en zitten vol mogelijkheden en verborgen vaardigheden. Uw kind wordt geholpen de vaardigheden te ontdekken die nodig zijn om het doel van de coaching te bereiken.    

Kindercoaching bij Kids2Coach is geen behandeling. De kindercoach helpt en oefent (bv sterk staan, kort reageren en sterk weglopen, boosheid reguleren etc) en zo kunnen kind en ouders het door hen gewenste doel bereiken.

Kids2Coach is net als een voetbal-coach. Op de training is de coach actief in meedenken, enthousiasmeren en samen oefenen. Eenmaal in de wedstrijd staan ouders en kind in het veld en maken zij zelf de doelpunten.


In de afgelopen jaren heb ik ervaren dat het belangrijk is kinderen een aantal vaste tools mee te geven, wat uw hulpvraag ook is. Ik hanteer daarom een eigen werkwijze die bestaat uit vier sessies met een vaste opbouw en inhoud.                                       BELANGRIJK : MOMENTEEL KAN IK GEEN NIEUWE CLIENTEN IN COACHING NEMEN

                                     IN VERBAND MET UITBREIDING JEUGDARTS WERKZAAMHEDEN VOOR GGEDFRYSLAN

Hélène van de Vijver-Reenalda   


Copyright K2C, 2011    

              Dat gun je elk kind !